Dutch Go Competition
.: T060925A :. 
Date
City
Country
Class
Rounds
Total players
 

Tournament's wall list
Display plain text

; CL[B]
; EV[Dutch Go Competition]
; PC[NL, var. places]
; DT[2006-09-25,2006-12-17]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[75]
;
110513569Heike_de Rijk1kNLGron00002+/b14-/b0-34+/w31-/w13-/w0-
214286184Willem Hendriks3kNLGron00001-/w31+/b0-16-/b17+/w15-/b0-
313550064Emile Wester1kNLGron00004-/b0-0-18+/b44+/w0-15+/w
410762136Ivo Tonkes3kNLGron00003+/w33-/b13-/b88+/b14+/b0-0-
513733478Ivan Metzlar3kNLGron00006+/b0-35+/w0-0-0-0-
613786476Auke-Dirk Pietersma3kNLGron00005-/w0-0-0-0-0-0-
710225820Jaap Blom1dNLLeid00008-/b37-/b48-/w0-56+/b0-0-
814001130Martijn Baartse2kNLTui00007+/w48+/b56+/w0-0-0-0-
913701479Anne_van Leeuwen1kNLLeid000010+/b38-/b0-49+/w57-/b0-0-
1014349203Mohamed Ben_Massoud3kNLAmvn00009-/w49+/b64-/w0-0-0-0-
1113825658Vincent_van_der Goes2kNLLeid000012+/b39+/b0-50+/w15+/b0-0-
1213913064Frans Visser3kNLAmvn000011-/w50-/b57-/w0-0-0-0-
1312833128Wil Schraven4kNLUtre000014-/b32-/b4+/w31-/b0-1+/b0-
1414662351Sjoerd Kuperus3kNLUtre000013+/w1+/w31+/w32+/b4-/w0-0-
1510462485Karen Pleit2kNLUtre000016+/b34+/b50+/w33-/b11-/w2+/w3-/b
1612813823Huib Olij4kNLUtre000015-/w84+/b33-/w2+/w0-0-0-
1712801129Henk Poortvliet5kNLUtre000018-/b44+/b74+/b51+/w2-/b0-0-
1814674352Tijmen_van Wettum5kNLUtre000017+/w35+/w34+/b3-/w51-/w0-0-
1910450429Arend_van Oosten2dNLUtre000020-/b40-/w81+/b0-0-0-0-
2010625362William Wandel1dNLAmst000019+/w0-40-/b0-0-0-0-
2110798876Mathijs Romans1dNLUtre000022+/b41+/w82+/b0-0-0-0-
2210574410Harald Zellerer1dNLAmst000021-/w0-41-/b0-0-0-0-
2312862806Douwe Meijer1kNLUtre000024-/b42-/w83+/b0-0-0-0-
2413525358Harry Weerheijm1kNLAmvn000023+/w0-42-/b0-0-0-0-
2510249602Willem-Koen Pomstra5dNLArnh000026+/b53+/w79+/b69+/w75+/w0-0-
2610550573Herman Hiddema3dNLGron000025-/w30+/b27-/w54+/b76+/b71-/w0-
2710213610Rudi Verhagen5dNLArnh000028+/b54+/w26+/b71+/w0-76-/w0-
2813986203Erik_van_den Broek1dNLGron000027-/w80-/w0-0-0-0-0-
2913262865Ruben Cornelissen2dNLArnh000030+/b55-/w30+/b77+/w78-/w0-0-
3013662583Siu_Hong Chung1kNLGron000029-/w26-/w29-/w0-0-0-0-
3113874608Rob_van Fucht5kNLAlme000032+/b2-/w14-/b13+/w1+/b0-0-
3212062567Joost Schlichting5kNLUtre000031-/w13+/w0-14-/w0-0-0-
3313074798Ivo_van Stokkum7kNLAlme000034+/b4+/w16+/b15+/w0-0-0-
3412849034Matthijs Melissen9kNLUtre000033-/w15-/w18-/w1-/b0-51-/w0-
3513950970Michal Zakrzewski12NLAlme000036-/b18-/b5-/b0-0-0-0-
3614698354Remko_van_den Berg12NLUtre000035+/w45-/w0-0-0-0-0-
3710274836Ronald Verhagen1dNLAlme000073-/b7+/w0-56+/w0-0-0-
3812550703Bert Laverman3kNLAlme000064+/w9+/w49-/b0-0-0-0-
3912513028Andre Teuling5kNLAlme000050-/b11-/w0-57-/w0-0-0-
4014350732Ariya Isihara2dNLAmvn00000-19+/b20+/w0-0-0-0-
4112574617Wouter Berkelmans1dNLAmvn00000-21-/b22+/w0-0-0-0-
4210586983Johan_van Wijngaarden1kNLAmvn00000-23+/b24+/w0-0-0-0-
4310949895Edze Kruizinga2kNLEnsc000044+/b0-0-0-0-0-0-
4414050135Douwe_van_der Veen8kNLUtre000043-/w17-/w58-/b0-3-/b0-0-
4513813107Ton_van_der Valk9kNLEnsc000067+/b36+/b0-0-0-0-0-
4614213661Rob Kosman10NLEnsc000047+/b68+/b60-/w0-0-0-0-
4714601356Gerold Nicolasen15NLUtre000046-/w62-/b0-0-0-0-0-
4810549836Sjoerd Koolen2dNLRott000056+/b8-/w7+/b0-0-0-0-
4914362139Durk Berks1kNLRott000057-/b10-/w38+/w9-/b0-0-0-
5010437471Hans Mulder1kNLRott000039+/w12+/w15-/b11-/b0-0-0-
5110549572Pieter Hamstra3kNLGron000052+/b0-0-17-/b18+/b34+/b0-
5213986214Martijn Leopold18NLAlme000051-/w0-0-0-0-0-0-
5310513217Arend-Jan Westhoff4dNLUtre000069-/b25-/b75+/w80-/w0-0-0-
5410298035Mark Willems3dNLUtre000070-/b27-/b76-/w26-/w0-0-0-
5510449472Merijn_de Jong2dNLUtre000071+/b29+/b78-/w85-/w0-0-0-
5610237106Hans Broekhuijsen1kNLUtre000048-/w0-8-/b37-/b7-/w0-0-
5712037058Milan_van Hoek2kNLUtre000049+/w0-12+/b39+/b9+/w0-0-
5814225662Andries Bezem6kNLRott000059+/b87+/b44+/w0-0-0-0-
5913286867Jurriaan Dijkman4kNLEind000058-/w0-0-0-0-0-0-
6014313684Roel Bakker9kNLRott000061+/b72+/w46+/b0-0-0-0-
6113837659Raoul Frensen10NLEind000060-/w0-0-0-0-0-0-
6214649052Pascal_van Tilborg10NLRott000063-/b47+/w0-0-0-0-0-
6313537205Rob_de Jong10NLEind000062+/w0-0-0-0-0-0-
6412849826Niels_de Keijzer2kNLUtre000038-/b0-10+/b0-0-0-0-
6513033361Araldo_van_de Kraats2kNLEind000066+/b86+/w0-0-0-0-0-
6613586364Willem Romijn7kNLGron000065-/w0-0-0-0-0-0-
6714533970Kasper Duivenvoorden10NLGron000045-/w0-0-0-0-0-0-
6813886620Lucas Kosse13NLGron00000-46-/w0-0-0-0-0-
6912837825Koos Groeneveld2dNLLeid000053+/w75-/b80+/b25-/b0-0-0-
7010550980Wijnand Heijkoop1dNLLeid000054+/w0-0-0-0-0-0-
7110213830Jan Bol2dNLLeid000055-/w76-/b0-27-/b0-26+/b0-
7214613357Michiel_le Comte15NLUtre00000-60-/b0-0-0-0-0-
7312050973Bert Vonk1kNLRott000037+/w0-0-0-0-0-0-
7413837670Roby Bellemans9kNLAlme00000-0-17-/w0-0-0-0-
7510250603Filip Vanderstappen5dNLLeid000080+/w69+/w53-/b0-25-/b0-0-
7610525218Andreas Drost4dNLLeid00000-71+/w54+/b0-26-/w27+/b0-
7710449450Harry_van_der Krogt2dNLLeid000078-/b0-85-/b29-/b0-0-0-
7810437427Arnoud Rutgers_Van_der_Loeff4dNLLeid000077+/w85+/w55+/b0-29+/b0-0-
7910537560Rene Aaij5dNLGron00000-0-25-/w0-0-0-0-
8010501106Andre Engels3dNLGron000075-/b28+/b69-/w53+/b0-0-0-
8110637407Erwin Bruinsma3kNLHeer00000-0-19-/w0-0-0-0-
8212437425Paul Admiraal5kNLZwol00000-0-21-/w0-0-0-0-
8310801417Louis Hoppen4kNLZwol00000-0-23-/w0-0-0-0-
8413950695Stan_van Zon7kNLUtre00000-16-/w0-0-0-0-0-
8510537230Rene Goedhart3dNLGron00000-78-/b77+/w55+/b0-0-0-
8614625358Ronald Huizer3kNLRott00000-65-/b0-0-0-0-0-
8714637359Joeri_van_der Lei5kNLEnsc00000-58-/w0-0-0-0-0-
8814049134Pepijn Visscher5kNLUtre00000-0-0-4-/w0-0-0-
; CL[B]
; EV[Dutch Go Competition]
; PC[NL, var. places]
; DT[2006-09-25,2006-12-17]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[75]
;
 1 Rijk Heike_de      1k NL Gron 0 0  0  0  2+/b 14-/b 0-  34+/w 31-/w 13-/w 0-  |10513569
 2 Hendriks Willem     3k NL Gron 0 0  0  0  1-/w 31+/b 0-  16-/b 17+/w 15-/b 0-  |14286184
 3 Wester Emile      1k NL Gron 0 0  0  0  4-/b 0-  0-  18+/b 44+/w 0-  15+/w |13550064
 4 Tonkes Ivo       3k NL Gron 0 0  0  0  3+/w 33-/b 13-/b 88+/b 14+/b 0-  0-  |10762136
 5 Metzlar Ivan      3k NL Gron 0 0  0  0  6+/b 0-  35+/w 0-  0-  0-  0-  |13733478
 6 Pietersma Auke-Dirk   3k NL Gron 0 0  0  0  5-/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |13786476
 7 Blom Jaap        1d NL Leid 0 0  0  0  8-/b 37-/b 48-/w 0-  56+/b 0-  0-  |10225820
 8 Baartse Martijn     2k NL Tui  0 0  0  0  7+/w 48+/b 56+/w 0-  0-  0-  0-  |14001130
 9 Leeuwen Anne_van    1k NL Leid 0 0  0  0 10+/b 38-/b 0-  49+/w 57-/b 0-  0-  |13701479
 10 Ben_Massoud Mohamed   3k NL Amvn 0 0  0  0  9-/w 49+/b 64-/w 0-  0-  0-  0-  |14349203
 11 Goes Vincent_van_der  2k NL Leid 0 0  0  0 12+/b 39+/b 0-  50+/w 15+/b 0-  0-  |13825658
 12 Visser Frans      3k NL Amvn 0 0  0  0 11-/w 50-/b 57-/w 0-  0-  0-  0-  |13913064
 13 Schraven Wil      4k NL Utre 0 0  0  0 14-/b 32-/b 4+/w 31-/b 0-  1+/b 0-  |12833128
 14 Kuperus Sjoerd     3k NL Utre 0 0  0  0 13+/w 1+/w 31+/w 32+/b 4-/w 0-  0-  |14662351
 15 Pleit Karen       2k NL Utre 0 0  0  0 16+/b 34+/b 50+/w 33-/b 11-/w 2+/w 3-/b |10462485
 16 Olij Huib        4k NL Utre 0 0  0  0 15-/w 84+/b 33-/w 2+/w 0-  0-  0-  |12813823
 17 Poortvliet Henk     5k NL Utre 0 0  0  0 18-/b 44+/b 74+/b 51+/w 2-/b 0-  0-  |12801129
 18 Wettum Tijmen_van    5k NL Utre 0 0  0  0 17+/w 35+/w 34+/b 3-/w 51-/w 0-  0-  |14674352
 19 Oosten Arend_van    2d NL Utre 0 0  0  0 20-/b 40-/w 81+/b 0-  0-  0-  0-  |10450429
 20 Wandel William     1d NL Amst 0 0  0  0 19+/w 0-  40-/b 0-  0-  0-  0-  |10625362
 21 Romans Mathijs     1d NL Utre 0 0  0  0 22+/b 41+/w 82+/b 0-  0-  0-  0-  |10798876
 22 Zellerer Harald     1d NL Amst 0 0  0  0 21-/w 0-  41-/b 0-  0-  0-  0-  |10574410
 23 Meijer Douwe      1k NL Utre 0 0  0  0 24-/b 42-/w 83+/b 0-  0-  0-  0-  |12862806
 24 Weerheijm Harry     1k NL Amvn 0 0  0  0 23+/w 0-  42-/b 0-  0-  0-  0-  |13525358
 25 Pomstra Willem-Koen   5d NL Arnh 0 0  0  0 26+/b 53+/w 79+/b 69+/w 75+/w 0-  0-  |10249602
 26 Hiddema Herman     3d NL Gron 0 0  0  0 25-/w 30+/b 27-/w 54+/b 76+/b 71-/w 0-  |10550573
 27 Verhagen Rudi      5d NL Arnh 0 0  0  0 28+/b 54+/w 26+/b 71+/w 0-  76-/w 0-  |10213610
 28 Broek Erik_van_den   1d NL Gron 0 0  0  0 27-/w 80-/w 0-  0-  0-  0-  0-  |13986203
 29 Cornelissen Ruben    2d NL Arnh 0 0  0  0 30+/b 55-/w 30+/b 77+/w 78-/w 0-  0-  |13262865
 30 Chung Siu_Hong     1k NL Gron 0 0  0  0 29-/w 26-/w 29-/w 0-  0-  0-  0-  |13662583
 31 Fucht Rob_van      5k NL Alme 0 0  0  0 32+/b 2-/w 14-/b 13+/w 1+/b 0-  0-  |13874608
 32 Schlichting Joost    5k NL Utre 0 0  0  0 31-/w 13+/w 0-  14-/w 0-  0-  0-  |12062567
 33 Stokkum Ivo_van     7k NL Alme 0 0  0  0 34+/b 4+/w 16+/b 15+/w 0-  0-  0-  |13074798
 34 Melissen Matthijs    9k NL Utre 0 0  0  0 33-/w 15-/w 18-/w 1-/b 0-  51-/w 0-  |12849034
 35 Zakrzewski Michal    12 NL Alme 0 0  0  0 36-/b 18-/b 5-/b 0-  0-  0-  0-  |13950970
 36 Berg Remko_van_den   12 NL Utre 0 0  0  0 35+/w 45-/w 0-  0-  0-  0-  0-  |14698354
 37 Verhagen Ronald     1d NL Alme 0 0  0  0 73-/b 7+/w 0-  56+/w 0-  0-  0-  |10274836
 38 Laverman Bert      3k NL Alme 0 0  0  0 64+/w 9+/w 49-/b 0-  0-  0-  0-  |12550703
 39 Teuling Andre      5k NL Alme 0 0  0  0 50-/b 11-/w 0-  57-/w 0-  0-  0-  |12513028
 40 Isihara Ariya      2d NL Amvn 0 0  0  0  0-  19+/b 20+/w 0-  0-  0-  0-  |14350732
 41 Berkelmans Wouter    1d NL Amvn 0 0  0  0  0-  21-/b 22+/w 0-  0-  0-  0-  |12574617
 42 Wijngaarden Johan_van  1k NL Amvn 0 0  0  0  0-  23+/b 24+/w 0-  0-  0-  0-  |10586983
 43 Kruizinga Edze     2k NL Ensc 0 0  0  0 44+/b 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |10949895
 44 Veen Douwe_van_der   8k NL Utre 0 0  0  0 43-/w 17-/w 58-/b 0-  3-/b 0-  0-  |14050135
 45 Valk Ton_van_der    9k NL Ensc 0 0  0  0 67+/b 36+/b 0-  0-  0-  0-  0-  |13813107
 46 Kosman Rob       10 NL Ensc 0 0  0  0 47+/b 68+/b 60-/w 0-  0-  0-  0-  |14213661
 47 Nicolasen Gerold    15 NL Utre 0 0  0  0 46-/w 62-/b 0-  0-  0-  0-  0-  |14601356
 48 Koolen Sjoerd      2d NL Rott 0 0  0  0 56+/b 8-/w 7+/b 0-  0-  0-  0-  |10549836
 49 Berks Durk       1k NL Rott 0 0  0  0 57-/b 10-/w 38+/w 9-/b 0-  0-  0-  |14362139
 50 Mulder Hans       1k NL Rott 0 0  0  0 39+/w 12+/w 15-/b 11-/b 0-  0-  0-  |10437471
 51 Hamstra Pieter     3k NL Gron 0 0  0  0 52+/b 0-  0-  17-/b 18+/b 34+/b 0-  |10549572
 52 Leopold Martijn     18 NL Alme 0 0  0  0 51-/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |13986214
 53 Westhoff Arend-Jan   4d NL Utre 0 0  0  0 69-/b 25-/b 75+/w 80-/w 0-  0-  0-  |10513217
 54 Willems Mark      3d NL Utre 0 0  0  0 70-/b 27-/b 76-/w 26-/w 0-  0-  0-  |10298035
 55 Jong Merijn_de     2d NL Utre 0 0  0  0 71+/b 29+/b 78-/w 85-/w 0-  0-  0-  |10449472
 56 Broekhuijsen Hans    1k NL Utre 0 0  0  0 48-/w 0-  8-/b 37-/b 7-/w 0-  0-  |10237106
 57 Hoek Milan_van     2k NL Utre 0 0  0  0 49+/w 0-  12+/b 39+/b 9+/w 0-  0-  |12037058
 58 Bezem Andries      6k NL Rott 0 0  0  0 59+/b 87+/b 44+/w 0-  0-  0-  0-  |14225662
 59 Dijkman Jurriaan    4k NL Eind 0 0  0  0 58-/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |13286867
 60 Bakker Roel       9k NL Rott 0 0  0  0 61+/b 72+/w 46+/b 0-  0-  0-  0-  |14313684
 61 Frensen Raoul      10 NL Eind 0 0  0  0 60-/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |13837659
 62 Tilborg Pascal_van   10 NL Rott 0 0  0  0 63-/b 47+/w 0-  0-  0-  0-  0-  |14649052
 63 Jong Rob_de       10 NL Eind 0 0  0  0 62+/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |13537205
 64 Keijzer Niels_de    2k NL Utre 0 0  0  0 38-/b 0-  10+/b 0-  0-  0-  0-  |12849826
 65 Kraats Araldo_van_de  2k NL Eind 0 0  0  0 66+/b 86+/w 0-  0-  0-  0-  0-  |13033361
 66 Romijn Willem      7k NL Gron 0 0  0  0 65-/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |13586364
 67 Duivenvoorden Kasper  10 NL Gron 0 0  0  0 45-/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |14533970
 68 Kosse Lucas       13 NL Gron 0 0  0  0  0-  46-/w 0-  0-  0-  0-  0-  |13886620
 69 Groeneveld Koos     2d NL Leid 0 0  0  0 53+/w 75-/b 80+/b 25-/b 0-  0-  0-  |12837825
 70 Heijkoop Wijnand    1d NL Leid 0 0  0  0 54+/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |10550980
 71 Bol Jan         2d NL Leid 0 0  0  0 55-/w 76-/b 0-  27-/b 0-  26+/b 0-  |10213830
 72 Comte Michiel_le    15 NL Utre 0 0  0  0  0-  60-/b 0-  0-  0-  0-  0-  |14613357
 73 Vonk Bert        1k NL Rott 0 0  0  0 37+/w 0-  0-  0-  0-  0-  0-  |12050973
 74 Bellemans Roby     9k NL Alme 0 0  0  0  0-  0-  17-/w 0-  0-  0-  0-  |13837670
 75 Vanderstappen Filip   5d NL Leid 0 0  0  0 80+/w 69+/w 53-/b 0-  25-/b 0-  0-  |10250603
 76 Drost Andreas      4d NL Leid 0 0  0  0  0-  71+/w 54+/b 0-  26-/w 27+/b 0-  |10525218
 77 Krogt Harry_van_der   2d NL Leid 0 0  0  0 78-/b 0-  85-/b 29-/b 0-  0-  0-  |10449450
 78 Rutgers_Van_der_Loeff Arnoud 4d NL Leid 0 0  0  0 77+/w 85+/w 55+/b 0-  29+/b 0-  0-  |10437427
 79 Aaij Rene        5d NL Gron 0 0  0  0  0-  0-  25-/w 0-  0-  0-  0-  |10537560
 80 Engels Andre      3d NL Gron 0 0  0  0 75-/b 28+/b 69-/w 53+/b 0-  0-  0-  |10501106
 81 Bruinsma Erwin     3k NL Heer 0 0  0  0  0-  0-  19-/w 0-  0-  0-  0-  |10637407
 82 Admiraal Paul      5k NL Zwol 0 0  0  0  0-  0-  21-/w 0-  0-  0-  0-  |12437425
 83 Hoppen Louis      4k NL Zwol 0 0  0  0  0-  0-  23-/w 0-  0-  0-  0-  |10801417
 84 Zon Stan_van      7k NL Utre 0 0  0  0  0-  16-/w 0-  0-  0-  0-  0-  |13950695
 85 Goedhart Rene      3d NL Gron 0 0  0  0  0-  78-/b 77+/w 55+/b 0-  0-  0-  |10537230
 86 Huizer Ronald      3k NL Rott 0 0  0  0  0-  65-/b 0-  0-  0-  0-  0-  |14625358
 87 Lei Joeri_van_der    5k NL Ensc 0 0  0  0  0-  58-/w 0-  0-  0-  0-  0-  |14637359
 88 Visscher Pepijn     5k NL Utre 0 0  0  0  0-  0-  0-  4-/w 0-  0-  0-  |14049134

Click HERE to discover how you can publish your photo
Players list

Go to player's page
Go to
Arend-Jan Westhoff's
page


Arend-Jan Westhoff's opponents list
Round
PIN
Photo
Name
Country
Club
Rank
GoR
Result
Color
Handicap
Place
Sgf
Match
1 12837825 Koos Groeneveld      NL Leid 2d 2236 0 69 1051321712837825T060925A1
2 10249602 Willem-Koen Pomstra      NL Arnh 5d 2466 0 25 1024960210513217T060925A2
3 10250603 Filip Vanderstappen      NL Leid 5d 2530 0 75 1051321710250603T060925A3
4 10501106 Andre Engels      NL Gron 3d 2288 0 80 1051321710501106T060925A4

Sgf file of the game Sgf file of the game with comments no Sgf file see all matches vs this player


             
 
  Players distribution
Country
Country code
Number of Club
Total Players
Club
Number of Players
Netherlands NL 13 88 Alme 8
        Amst 2
        Amvn 6
        Arnh 3
        Eind 4
        Ensc 4
        Gron 16
        Heer 1
        Leid 10
        Rott 8
        Tui 1
        Utre 23
        Zwol 2

Total Countries
Total Clubs
Total Players
1 13 88
 
 
| Home | Players | Tournaments | Games | Players’ gallery | Country/Club Statistics | Winning statistics | GoR calculator | Charts comparison | EGF rating system | Forum | About EGD | Disclaimer | Changelog | Wishlist |

   .: EGD v. 3.0 :.    Official tournament repository of EGF (European Go Federation). Data upkeep and elaboration by AGI (Association for Go in Italy)
See the Disclaimer - For any question, issue or suggestion refer to aldo.podavini@europeangodatabase.eu